joannaduplaga.seo@gmail.com

Teksty

copywriting

Teksty zapleczowe

Opisy produktów i kategorii

Artykuły na blogi

Teksty na strony internetowe

Teksty sponsorowane

Teksty specjalistyczne, wymagające researchu

Ghostwriting

Redakcja i korekta tekstu

od 8zł/1000zzs

od 9zł/1000zzs

od 15zł/1000zzs

od 15zł/1000zzs

od 18zł/1000zzs

od 20zł/1000zzs

od 20 zł/1000zzs

8złł/ A4